Ako se ovo ispostavi kao istina mogao bi debelo biti kažnjen i zaboraviti na svet fudbala do kraja života