Nije dovoljno imati talenat mora se raditi mnogo ..tako da je on od tih uspeha bio predaleko