Ima smisla ali tesko da će to UEFA uvažiti i promeniti