Pitanje je kad će proraditi poseduje kvalitet veliki i treba m udati šansu