Ispoštovao je Mrunjo prijatelja koji je prerano napustio ovaj svet a prisutni navijači su ispoštovali njega.

Odgovori