I jedni i drugi u krizi loših rezultata, takav je slucaj bio i danas, gde su ova tima uzela samo po bod.