To je pravilo koje vazi za sve,rad,rad i samo rad!