Njegova lična stvar ,ima pravo da bira za koga će igrati