Muškim da samo želi da ostane u Jucentusu da mu produze ugovor od njegovog ozbiljnog fudbala davno nema ništa