Sve dodje na naplatu svesni su i sami da je kazna zaslužena