Ako ne zele da se bore do kraja nego imaju druge planove ne teeba im to zameriti oni su sami bajvise na gubitku