Frejzer je strašan igrač i kad ima svoje vece ne može ga niko zaustaviti .. samo moraju ostal ida daju veci doprinos