To sto je on tražio dobio je ovde u Barsi nebi imao ni blizu toliko minuta ,preporodio se u oartizanu i mbogo je dao našem klubu ali i oživeo svoju karijeru na najbolji mogući način