Čim ne mora pod nož nije strašna povreda tako da je realno da ne odsustvuje sa parketa neki duži vremenski period