Ko zna možda budemo slabili zlato a i ako ha ne bude imamo šta da slavimo odradili smo ogroman posao

Odgovori