Dok ne potpise zvanično ništa od ovoga vise ne treba ni citati