Mislim da će se brzo povuci jer je pcigledno da nema rešenja kako da podigne igru psrtizana više