Ni jedno pojačanje koje su jurili nisu uspeli da dovedu