Najverniji i najbolji navijači u evropi sigurno ! Ima partizan pravu armiju iza sebe