Opet zavisimo od drugih i od kos razlike ali sami sebe smo doveli u takvu poziciju