Pokazao je još jednom da su potpuno pogodili sa njegovim dovodjenjen