Sve velika imena kada se radi o E sportu. Ima da bude jako zanimljiva ova E Olimpijada