Naravno znamo šta nam je zadatak idemo tamo sa najvećim ciljem i mislim da mozemo da ga ostvarimo