Smanjuje Nole razliku sledeće godine bi lako mogao biti prvi

Odgovori