Tako i treba da utakmice prodju kako treba bez problema