Surovo iskren ali tako je. to je realnost partixana ove sezone sad treba u paui da se saberu i da krenu na vreme da menjaju mnogoooo toga sto ih je ove sezone ukanalilo