JBG šta da se radi, svakoj karijeri kad tad dođe kraj