Svojevremeno se govorilo “svi putevi vode u Rim” danas se kaže “svi putevi vode u Rijad”

Odgovori