Videcemo kako će on odgovoriti na to ,mislim da je ovaj put najbliži prelasku u Real