Svi uslovno moraju biti zadovoljni,jer to je to,a sada ide fokusiranje!!!!