U zatvor nego šta , šta je to u ljudima tako iskrivljeno da rade ovakve stvari …

Odgovori