Tako i treba ,svako treba da odgovara za svoje ponašanje