Ne može kompletnu ameriku niko da pobedi toga treba da budu svesni svi