Prvu utakmicu bi dobili čak i kad bi ograli svezanih ruku i nogu