Svi ti sukobi imaju neke uzroke na kojima treba raditi da se uklone ili smanje,da bi doprinos na terenu bio jaci…