Vickasti Poceko, sreća njegova pa je u dobrim odnosima sa Pakjaom što mu dozvoljava da se ovako našali