Posle ovog trofeja i ovakve utakmice moze slobodno da da sebi oduška malo