I njima se dešavaju neobične situacije kao i svim drugim ljudima