Papučar, ja mojoj ženi udarim šakom o sto pa uradim kako mi kaže