Valjda će ispasti ljudi i omogućiti mu to .. mada znajući ih meće to ići tako lako