Videcemo hoce li prihvatiti taj poziv … čovek bredi mnogooo s nema klub ,kako je Man U pogresio sa njim