Odradio je svoj deo posla savrseno i ukazala m use prilika da ostane mnogo duže