Niko pd njih nije ništa posebno tako da nisu ništa izgubili