Biće pvde tek sad atomskih duela ima mbogo sjajnih rkipa koji su došli u završnicu kupa