Pametno ,ogromne par su dali za njega kao i za ostale neravan oda će da vode računa o njima