Sjajnu karijeru ima iza sebe kako reprenzetarivnu tako i klubsku nema za čim da žali godine rade svoje