Videcemo za sada se pokazuje kso da fe biti i tr kako od koristi partizanu