Videcemo mogu li nešto ovaj put da urade …teška urakmica svakako