Ako je istina da su nameštali utakmice ovo je i te kako opravdana odluka !