Ovo je merilo kvaliteta odmah na startu eura ćemo dati pravu sliku koliko možemo sa ovom ekipom